Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnocení výzkumu provedeného metodou SERVQUAL


Jak jsem již zmínil v úvodu, pomocí metody SERVQUAL jsou zákazníci tázáni v rámci 5 rozměrů, z nichž se skládá posuzovaná úroveň kvality službeb.

Zákazníci obdrží dotazník, ve kterém budou hodnotit daná kritéria, podle toho co očekávali od služby (21 otázek). Dále posoudí úroveň služby, jaká jim byla dodána (21 otázek). Na závěr ohodnotí 5 nejdůležitějších stanovisek, kterým přiřadí určitý počet bodů.

Po ukončení sběru dotazníků, budou tyto roztříděny dle zadaných měřítek a vyhodnoceny. Poté bude následovat statistická analýza a validace výsledků. Na konec výsledná data poslouží k zjistění úrovně služeb dané společnosti a pomohou odkrýt místa, kde se nalézají příčiny nespokojenosti a co by bylo vhodné zlepšit.